Verder naar bericht
CGK Meerkerk

15-09-2019 – Zondagmorgen

Download uitzending

Powered by WPeMatico

Predikant: ds. A. van de Weerd
Psalm: 92: 1
Psalm: 1: 1 en 2
Psalm: 145: 4 en 6
Psalm: 119: 86
Psalm: 103: 2
Schriftlezing: Markus 7: 31-37
Thema: Christus terug in Dekapolis
Punten: dit spreekt van
1. een ontmoeting
2. een genezing
3. een lofprijzing