Verder naar bericht
CGK Meerkerk

18-08-2019 – Zondagmorgen

Predikant:Leesdienst
Psalm:145: 6
Psalm: 119: 8
Psalm:146: 5, 6, 7 en 8
Psalm:118: 9
Psalm:118: 14
Schriftlezing:1 Koningen 17: 8-24
Thema:Geef mij uw zoon
Punten: 1. een beproeving
2. een voorbidder
3. een wonder
4. een getuigenis