Verder naar bericht
CGK Meerkerk

24-05-2020 – Zondagmorgen

Predikant: ds. A.J.T. Ruis
Psalm: 47: 3
Psalm: 119: 3
Psalm: 105: 1 en 3
Psalm: 123: 1
Psalm: 135: 1
Schriftlezing: Lukas 9: 28-36
  Handelingen 1: 4-14
Tekst: Handelingen 1: 6-14
Thema: Na Hemelvaart (1): de ten hemel gevaren Koning:
Punten: 1. het woord van deze Koning
2. de reis van deze Koning
3. het volk van deze Koning
Vragen: 1. Lukas, die zowel het Lukasevangelie als Handelingen geschreven heeft, vermeldt de Hemelvaart 2x (Lukas 24 en Hand. 1). Waarom, denkt u? Welke verschillen zijn er?
2. ‘Een wolk nam Hem weg voor hun ogen’. Welke betekenissen klinken er mee in deze woorden?
3. Voor de kinderen: Hoeveel keer wordt in de tekst het woord ‘zien (zagen)’ en ‘ogen’ gebruikt? Waarom zou dat zo zijn?
4. Over welke 2 heilsfeiten spreken de engelen?
5. Wat was de uitwerking van de Hemelvaartspreek van de engelen bij de discipelen? En wat is de uitwerking bij u?