Verder naar bericht
CGK Meerkerk

13-10-2019 – Zondagavond

Predikant:ds. K. Hoefnagel
Psalm:107: 6 en 7
Psalm:54: 1
Psalm:118: 4 en 7
Psalm:121: 1
Psalm:52: 1 en 7
Schriftlezing:1 Samuel 7
Tekst:1 Samuel 7: 12
Thema:Eben Haëzer
Punten:1. begonnen met de Heere
2. geholpen door de Heere
3. geëindigd in de Heere