Verder naar bericht
CGK Meerkerk

15-12-2019 – Zondagavond

Predikant: kand. S.M. Buth
Psalm: 23: 1 en 2
Psalm: 113: 1 en 2
Psalm: 139: 3, 7 en 9
Psalm: 118: 3 en 4
Psalm: 56: 5
Schriftlezing: Jeremia 1: 1-10
Thema: De HEERE roept Jeremia tot profeet
Punten: 1. De HEERE roept
  2. De HEERE bemoedigt
  3. De HEERE geeft Zijn woorden