Verder naar bericht
CGK Meerkerk

24-05-2020 – Zondagmiddag

Predikant: ds. A.J.T. Ruis
Psalm: 63: 2
GdH: 9
Psalm: 21: 3 en 5
Psalm: 45: 3
Psalm: 68: 9
Schriftlezing: Openbaring 6: 1-8
  Openbaring 19: 11-16
Tekst: Openbaring 6: 2
Thema: Na Hemelvaart (2): de Ruiter op het witte paard:
Punten: 1. het paard dat Hij berijdt
2. de boog die Hij hanteert
3. de kroon die Hij ontvangt
Vragen: 1. Met welke bedoelingen heeft de Heere ons het Bijbelboek Openbaring gegeven? Hebt u er zo al eens gebruik van mogen maken?
2. Voor de kinderen: Welke paarden ziet Johannes? En wat betekenen ze?
3. Wie is de Ruiter op het witte paard? En waarom heeft Hij een boog in Zijn handen?
4. Voor de jongeren: Hoe komt de Bijbelse boodschap dat wij van nature vijanden van God zijn, bij je over? En waar zou die boodschap ons willen brengen?
5. Wat betekent de boodschap ‘overwinnende en opdat Hij overwon’ voor u?