Verder naar bericht
CGK Meerkerk

23-06-2019 – Zondagavond

Predikant:ds. G.J.P. Post
Psalm:12: 1, 5 en 7
Psalm:31: 19
Psalm:2: 1 en 3
Psalm:72: 6
Psalm:2: 7
Schriftlezing:Psalm 2
Thema: De HEERE zal als Koning recht doen
Punten:1. Het verzet tegen de HEERE
2. De regering van de HEERE
3. De aanbidding van de HEERE