Verder naar bericht
CGK Meerkerk

Catechisatie

Catechisatie

Groepen

Doelgroep Datum + tijd
Catechisatie 12 t/m 14 jaar maandagavond om 18:30u
Catechisatie 15 t/m 17 jaar maandagavond om 19:15u
Catechisatie 18 jaar en ouder maandagavond om 20:15u
CGK Meerkerk - Catechismus

Catechisatie

Op de meeste maandagavonden wordt er catechisatie gegeven door kand. S.M. Buth in het verenigingsgebouw. Zie de agenda voor de data.

Huiswerk 27 januari 2020

Groep 1 (12-14 jr)

 1. Wat zijn begeerten in dit leven die niet goed zijn?
 2. Toch kan begeren ook iets goeds Zoek op Luk. 22:15 en leg uit wat de Heere Jezus bedoeld.
 3. Een christen mag ook begeren. Zoek maar eens op Ps. 84:3 (onberijmd!). Wat betekent dit vers?
 4. En wat heeft begeren te maken met (de onberijmde) Ps. 63:2? Leg uit.
 5. Welke begeerte komen we tegen in 42:3 (onberijmd)?
 6. Zoek op: NGB 37. Over welk groot verlangen wordt er in dit artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gesproken? Het gaat om de laatste zin (maar het is mooi als je het hele artikel eens rustig doorleest).
Groep 2 (15-17 jr)

 1. Open de volgende webpagina: http://abcvanhetgeloof.nl/wederkomst#toerusting en lees de tekst door die je daar vindt.
 2. Welke tekenen zullen er zijn voordat de Heere Jezus terugkomt? Lees zelf na in Mattheus 24 en schrijf op voor jezelf.
 3. Lees Openbaring 20:1-10 en probeer eens te bedenken waarom dit Schriftgedeelte voor erg veel discussie gezorgd heeft in de kerken.
 4. Zoek op: 2 Petr. 3:9 en beantwoord de vraag waarom Jezus nog niet teruggekomen is.
Groep 3 (18 jr. en ouder)

Verwerkingsopdracht

We hebben de trappen van Christus’ vernedering nu allemaal behandeld.
Tijd voor een korte herhaling.

 1. Leg uit waarom Zondag 14 v/a 35 met Christus’ vernedering te maken heeft.
 2. Leg in eigen woorden uit wat er over de vernedering van Christus staat in HC 15 v/a 37.
 3. En HC 15 v/a 39?
 4. Welke troost is er voor een christen in Christus’ laatste trap van vernedering (zie HC 16 v/a 44)?

Huiswerk 3 februari 2020

Groep 1 (12-14 jr)

 1. Lees Zondag 44, vraag en antwoord 115 van de Heidelbergse Catechismus.
 2. Leg uit waarom deze vraag gesteld wordt (dan moet je ook v&a 114 er even bij lezen).
 3. Maar kennelijk is het tóch nodig en goed dat de Wet van de Heere gepredikt wordt. Leg de eerste reden uit die v&a 115 noemt (vanaf ‘eerstelijk’)
 4. Leg nu ook de tweede reden uit (vanaf ‘daarna’).
 5. In het geloof zijn twee woordjes heel belangrijk: rechtvaardigmaking en heiligmaking. Op welke stukje van v&a 115 heeft ‘rechtvaardigmaking’ betrekking en op welk stukje van v&a 115 ‘heiligmaking’?
Groep 2 (15-17 jr)Het Koninkrijk van God (of ‘Koninkrijk der hemelen’) is gekomen in Jezus Christus én het komt nog (het zal volmaakt worden bij Zijn wederkomst). De omschrijving zegt het al: het gaat om het Koninkrijk Gods. Ofwel: de Heere is de Koning van dit koninkrijk.

 1. Lees Matth. 13:24-30. Wat hebben deze verzen ons te zeggen over het Koninkrijk van God in de tijd die er is vóór dat Jezus terugkomt?
 2. Lees Matth. 13:31-32. Wat zeggen ons deze verzen over het Koninkrijk der hemelen? Verwijs in je antwoord ook naar de Heere Jezus.
 3. Lees Matth. 13:33. Wat leert dít vers ons over het Koninkrijk der hemelen?
Groep 3 (18 jr. en ouder)

De opstanding van de Heere Jezus is van beslissende betekenis voor de redding van zondaren.

 1. Leg deze uitspraak uit aan de hand van Rom. 4:25.
 2. Lees 1 Korinthe 15:11-19 en leg de redenering uit die Paulus hier geeft (het is een soort ketting van argumenten).
 3. Waarom is vers 20 van 1 Kor. 15 een kernpassage uit dit machtige hoofdstuk dat Paulus schreef aan de Korinthiërs?
 4. Lees 1 Kor. 15:3-8. Wat heeft Paulus aan de Korinthiërs overgegeven?
 5. Waarom kun je alleen al op grond van vers 6 zeggen dat het ondenkbaar is dat Paulus iets zou verkondigd hebben dat niet waar was (namelijk dat de Heere Jezus niet uit de doden zou zijn opgestaan)?

Belijdeniscatechisatie

Met de belijdeniscatechese wordt het Kort Begrip behandeld. Dat is een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus. Doel van de belijdeniscatechisatie is het komen tot geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Voor het seizoen 2019-2020 wordt de belijdeniscatechisatie gegeven door br. Benschop in de consistorie van CGK Ameide.

Huwelijkscatechisatie

Huwelijkscatechisatie wordt gegeven aan stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn. We komen samen in de pastorie en bespreken verschillende onderwerpen zoals: Bijbelse gegevens over het huwelijk, aspecten uit het huwelijksformulier, seksualiteit, communicatie en huisgodsdienst. I.v.m. de vacante periode is er nog geen huwelijkscatechisatie gepland.

Komende catechisatieavonden

feb
3
ma
Catechisatie
feb 3 @ 18:30 – 21:00
feb
10
ma
Catechisatie
feb 10 @ 18:30 – 21:00
feb
17
ma
Catechisatie
feb 17 @ 18:30 – 21:00
mrt
2
ma
Catechisatie
mrt 2 @ 18:30 – 21:00
mrt
16
ma
Catechisatie
mrt 16 @ 18:30 – 21:00
mrt
23
ma
Catechisatie
mrt 23 @ 18:30 – 21:00
mrt
30
ma
Catechisatie
mrt 30 @ 18:30 – 21:00
apr
6
ma
Catechisatie
apr 6 @ 18:30 – 21:00
apr
13
ma
Catechisatie
apr 13 @ 18:30 – 21:00
apr
20
ma
Catechisatie
apr 20 @ 18:30 – 21:00