Verder naar bericht
CGK Meerkerk

Catechisatie

Catechisatie

Groepen

Doelgroep Datum + tijd Locatie
Catechisatie 12 t/m 14 jaar dinsdagavond om 18.30 uur grote zaal
Catechisatie 15 t/m 17 jaar dinsdagavond om 19.15 uur grote zaal
Catechisatie 18 jaar en ouder dinsdagavond om 20.00 uur grote zaal
Belijdeniscatechisatie dinsdagavond om 21.00 uur pastorie
Huwelijkscatechisatie enkele avonden (zie agenda) om 20.00 uur pastorie
CGK Meerkerk - Catechismus

Catechisatie

Met de groep 12 tot en met 14 jarigen behandelen we het vierde deel van het boekje ‘Vast en Zeker’ van het LCJ. Dat deeltje behandelt het gebed, de kerk, de prediking, de sacramenten, de kerkgang, de kerkdienst, de kerkorde en kerkelijke tucht.
Ook worden enige periodes uit de kerkgeschiedenis behandelt, namelijk de Oude Kerk, de Reformatie, de Afscheiding, de Vereniging van 1892 en de situatie nu. Met zowel de groep vanaf 15 tot en met 18 als met de oudere groep behandelen we deel 2 van het catechisatieboekje ‘In Zijn Spoor’. Ook een uitgave van het LCJ.
Dat boekje behandelt de volgende onderwerpen: Kerk en kerkdienst (de zondag, de prediking, de sacramenten), Geloof en bekering (belijdenis doen, wat is geloof, wat is bekering),
Geloof en leven (Gods voorzienigheid, vrije tijd, eenzaamheid, homoseksualiteit), Kerk en Zending en Evangelisatie.

Belijdeniscatechisatie

Met de belijdeniscatechese wordt het Kort Begrip behandeld. Dat is een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus. Doel van de belijdeniscatechisatie is het komen tot geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente.

Huwelijkscatechisatie

Huwelijkscatechisatie wordt gegeven aan stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn. We komen samen in de pastorie en bespreken verschillende onderwerpen zoals: Bijbelse gegevens over het huwelijk, aspecten uit het huwelijksformulier, seksualiteit, communicatie en huisgodsdienst.

Komende catechisatieavonden