Archeologisch onderzoek 6-7

Inmiddels is ook de fundering weggehaald. Archeologen waren aanwezig bij de sloop hiervan om onderzoek te doen of er nog oude funderingen aanwezig waren maar ze hebben niets bijzonders gevonden.