Gratis hout op te halen

Op het grindpad ligt nog hout van de gesloopte woning en schuur. Wie dit kan gebruiken mag dit komen halen.