Naar de inhoud springen
CGK Meerkerk

Stichting ‘MeHoRo’

MeHoRo

Stichting MeHoRo

MeHoRo staat voor hulpverlening in Oost Europa. De naam is ontstaan door de eerste twee letters van Meerkerk, Hongarije en Roemenië. Vrijwilligers van de drie plaatselijke kerken werken samen en voeren diverse werkzaamheden uit. We verzamelen kleding, fietsen, computers, schoolmeubilair, incontinentiemateriaal en hulpmiddelen voor ouderen. Deze spullen worden eerst gecheckt en vervolgens klaargemaakt voor transport.

Ontstaan

Begin 1980 zijn de contacten in Hongarije en Roemenië geïntensiveerd met ds. J. Vis als initiatiefnemer. Er werd samenwerking gezocht en de Ger. Kerk en de Chr. Ger. kerk sluiten zich aan. De stichting MeHoRo werd opgericht. Het bestuur vergaderd tien keer per jaar, waarvan drie keer met een afvaardiging van de diaconie. Het bestuur bestaat uit zes leden uit de drie kerken. Financieel worden we gesteund door de diaconieën. Daarbij komt de opbrengst van de wintermarkt en van sponsors.

Bezoek

MeHoRo ondersteunt met adviezen, financiën, bijbels, zondagsschoolboekjes en praktische zaken. Een project wordt twee keer per jaar bezocht om te kijken hoe het loopt. Momenteel hebben we zes projecten, kerken en scholen die we steunen. Een bijzonder project is het christelijk ziekenhuis ‘Bethesda’ in Boedapest.

Steunen van MeHoRo

U kunt ons ook steunen en wel op verschillende manieren: in gebed, goederen en eventueel met een gift of een legaat. MeHoRo is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dat betekent dat u de gift kan aftrekken van uw inkomsten.
Bankrekeningnummer stichting MeHoRo: NL22 Rabo 0127 039201
Voor meer informatie en de nieuwsbrief kunt u kijken op onze website.

Commissieleden uit CGK Meerkerk

Lennart de Bruin, Gerard de Gans en Wouter Molenaar

____________________

Reisverslag

Open ‘Verslag voorjaarsreis MeHoRo 2016’