Sumba Mission

Sumba Mission

Sumba Mission

Op Sumba, één van de vele eilanden van Indonesië, leven veel mensen in armoede. Door tuberculose, tyfus en malaria is het sterftecijfer hoog, met name onder de kinderen. Ook is er veel ondervoeding door te weinig en eenzijdig voedsel. Het leven van de mensen wordt beheerst door de “adat” (tradities) en het animisme (voorouderverering). Op het eiland Sumba heeft een man, naast zijn “echte” vrouw, meerdere bijvrouwen oftewel slavinnen. Met name de kinderen van deze slavenvrouwen zijn ongewenst waardoor ze verwaarloosd worden en vaak ziek zijn.

Het Canadese echtpaar Bill en Marion Sommer hebben zich het lot van de eilandbewoners aangetrokken. Ze zagen het als Gods leiding om naar Sumba te gaan. Vanaf 1999 zijn ze gaan wonen en werken in de streek Tana Mbanas (het noordelijke deel van midden Sumba). In dit gebied zijn diverse projecten opgezet. Hierdoor krijgen de mensen en kinderen nieuwe kansen.

Bill en Marion (Wim en Marja) Sommer groeiden op in onze gemeente. Hoewel ze het grootste deel van hun leven in Canada gewoond hebben zijn ze nog steeds betrokken bij onze kerk. Een enkele keer wordt er een avond georganiseerd door de zendingscommissie in onze kerk waarbij de gemeenteleden op de hoogte worden gesteld van het werk.

Voor meer informatie en mogelijkheden voor sponsoring verwijzen we u naar www.sumbamission.nl.