Verder naar bericht
CGK Meerkerk

28-06-2020 – Zondagmorgen

Download uitzending

Predikant: prof. dr. M.J. Kater
Psalm: 33: 6
Psalm: 26: 2
Psalm: 119: 9 en 74
Psalm: 32: 4
Schriftlezing: Handelingen 5: 24-42
Tekst: Handelingen 5: 38 en 39
Thema: Een advies waar je nog niet klaar mee bent…
Punten: 1. Ontwapenend
  2. Ontmaskerend