Verder naar bericht
CGK Meerkerk

12-07-2020 – Zondagmorgen

Download uitzending

Predikant: ds. A.K. Wallet
Psalm: 84: 2
Psalm: 25: 2 en 5
Psalm: 119: 52
Psalm: 27: 7
Schriftlezing: Johannes 6: 48-71
Thema: Christus vraagt: wilt gij ook niet weggaan?
Punten: 1.Toen velen Hem verlieten (vers 66)
  2. Tot de weinigen die bleven (vers 67)
  3. Tot bevestiging van het geloof (vers 68 en 69)