Verder naar bericht
CGK Meerkerk

12-07-2020 – Zondagavond

Download uitzending

Predikant: ds. A.K. Wallet
Psalm: 146: 3
Psalm: 32: 2 en 3
Psalm: 105: 3
Psalm: 105: 4
Schriftlezing: Genesis 50: 14-21
Thema: De troost voor Jacobs kinderen
Punten: 1. Na het verzwijgen van de zonde (vers 15)
  2. In het belijden van de zonde (vers 17)
  3. Door de vergeving van de zonde (vers 20 en 21)