Verder naar bericht
CGK Meerkerk

19-07-2020 – Zondagmorgen – Doopdienst

Download uitzending

Predikant: prof. dr. A. Baars
Psalm: 105: 5
Psalm: 81: 12
Psalm: 134: 3
Psalm: 103: 9
Psalm: 102: 16
Schriftlezing: Markus 10: 1-16
Tekst: Markus 10: 13-16
Thema: Christus zegt: Laat de kinderkens tot Mij komen!
Punten: 1. Zorgende handen
  2. Werende handen
  3. Zegenende handen