Verder naar bericht
CGK Meerkerk

26-07-2020 – Zondagmorgen

Download uitzending

Predikant: ds. B.L.C. Aarnoudse
Psalm: 122: 2
Psalm: 3: 2 en 3
Psalm: 121: 4
Psalm: 146: 3
Schriftlezing: Handelingen 12: 1-18
Tekst: Handelingen 12: 5 en 16-17
Thema: Petrus verlost uit de gevangenis
Punten: 1. De biddende gemeente
  2. De kloppende Petrus
  3. De leidende Heere