Verder naar bericht
CGK Meerkerk

26-07-2020 – Zondagavond

Download uitzending

Predikant: ds. B.L.C. Aarnoudse
Psalm: 29:1
Psalm: 99: 2 en 8
Psalm: 2: 6
Psalm: 68: 16
Schriftlezing: Handelingen 11: 19- 12: 5 en 12: 19-24
Tekst: Handelingen 12: 1 en 23
Thema: Slaan en geslagen worden
Punten: 1. Herodes slaat de handen aan de Gemeente
  2. En hij wordt zelf door de Heere geslagen