Naar de inhoud springen
CGK Meerkerk

17-01-2021 – Zondagavond

Predikant:kand. J. van Limbeek
Psalm:60: 7
Psalm:119: 45
Psalm:35: 1
Psalm: 87: 4
Psalm:139: 14
Schriftlezing:2 Timótheüs 2: 14-26
Thema:‘Gods Kerk blijft overeind’
Punten:1. bestreden door dwalingen
2. gebouwd op een vast fundament
3. gewaarmerkt door de HEERE
4. geroepen tot heiligheid