Naar de inhoud springen
CGK Meerkerk

Bericht kerkenraad 16-07-2020

Beelden kerkdiensten
Zoals u heeft kunnen zien is de camera voor en na de dienst gericht op kerk en de aanwezige mensen. In verband daarmee is in het AVG privacy document dat op onze site staat aangepast en is  de volgende aanvullende tekst opgenomen: 

In de loop van het jaar 2020 kan, in verband met corona, de gemeente maar voor een gedeelte naar de kerk gaan en moeten veel mensen thuis luisteren. De kerkdiensten worden in deze periode ook in beeld uitgezonden. Omdat het als regel dezelfde groepen mensen zijn die elkaar ontmoeten en veel gemeenteleden elkaar dus niet of nauwelijks zien worden voorafgaande aan de kerkdienst en na de kerkdienst ook beelden vertoond van de mensen die de kerk bezoeken en de kerk na de dienst weer verlaten. De kerkenraad geeft deze gelegenheid en ziet dit als gerechtvaardigde activiteiten om het gezamenlijk gemeente zijn te bevorderen. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Zingen 
De kerkenraad heeft op haar laatste vergadering het zingen in de kerk besproken. Het blijft een heel lastig onderwerp omdat er geen harde criteria of heldere conclusies van onderzoeken zijn en elke kerk zijn eigen afwegingen dient te maken. Wel hebben kunnen lezen dat de regels voor het zingen verruimd zijn. Belangrijk hierbij is of er in een kerkgebouw voldoende ventilatie is en ook de grootte van het kerkgebouw speelt een rol. Omdat nu in de zomer de kerk goed geventileerd kan worden en het gebouw een bepaalde grootte heeft, vindt de kerkenraad het verantwoord over te gaan tot ingetogen zingen. Bij ingetogen moeten we (voor het geluidsniveau) denken aan zoals we spreken. We blijven de ontwikkelingen goed volgen en zullen als hiervoor aanleiding bestaat het weer herzien.
We beseffen terdege dat over deze beide onderwerpen door u verschillend gedacht kan worden. Als kerkenraad proberen we steeds verschillende meningen/publicaties te wegen en op grond daarvan een beslissing te nemen. De door ons genomen beslissingen achten wij, gezien de omstandigheden zoals die nu zijn, verantwoord.