Nieuwsbrief 5 – d.d. 22-12-2020

Aan de gemeenteleden en meelevende gemeenteleden van CGK Meerkerk

Geliefde gemeente,

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft ook in onze regio sterk toenemen. Daarnaast hebben we kunnen lezen dat de ziekenhuizen de niet-planbare zorg gaan opschorten. We hebben ons als kerkenraad opnieuw beraden en we voelen ons helaas genoodzaakt de aantallen bezoekers per kerkdienst verder af te schalen. We willen nu overgaan tot het uitnodigen van 30 personen per kerkdienst, exclusief de kinderen tot en met 12 jaar, predikant, kerkenraad, organist, technisch personeel en koster(s). We laten dit al met ingang van de 1e kerstdag ingaan. Op de site van onze kerk worden gewijzigde nodigingslijsten geplaatst waarop u kunt zien wanneer u verwacht wordt. Wij hopen dat dit voor een korte periode is en zullen de aantallen verruimen zodra de omstandigheden dat weer toelaten.

Ook wat het kerstfeest van de zondagschool betreft moeten we het aantal bezoekers beperken. In plaats van 2 personen per zondagsschoolgezin kan er 1 persoon per zondagsschoolgezin komen. Daarnaast zijn ook alleenstaanden welkom. De jongere kinderen die nog niet op de zondagsschool zitten zijn ook welkom.

We begrijpen dat dit voor u bijzonder naar is en wij vinden het ook moeilijk om deze maatregelen te nemen, maar menen dat we nu toch deze weg moeten gaan en vragen daarvoor uw begrip.

Uw kerkenraad