Nieuw ontwerp website

De komende tijd wordt het ontwerp van de website stap voor stap vernieuwd. Het is de bedoeling dat er verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van snelheid, leesbaarheid en toegankelijkheid. Verder wordt de meestgebruikte informatie sneller bereikbaar, en komt er meer ruimte voor zgn. dynamische inhoud.
Door de werkzaamheden kan het zijn dat bepaalde onderdelen tijdelijk minder functioneren, onze excuses hiervoor.

Voor vragen of suggesties met betrekking tot de website kunt u een email sturen naar: