Bestelformulier verkoopactie zending (Update)

Update 10-05: Heeft u uw bestelling al doorgegeven?
De uiterste datum waarop u uw bestelling kunt doorgeven is verschoven van 10 mei naar D.V. maandag 20 mei.

Beste leden,

Graag willen we deze keer de kinderkampen in Oekraïne steunen. Voorheen werd dit financieel gesteund door de lokale gemeenten. Door de oorlogssituatie, de vele vluchtelingen/ ongelovigen welke hun toevlucht tot de kerk nemen is dit niet meer mogelijk. Helpt u mee het evangelisatiewerk onder kinderen mogelijk te maken? Dit kunt u doen door een bestelling te plaatsen. Hartelijk dank! 
Uw bestelling kunt via onderstaand formulier plaatsen of tot 10 mei doorbellen aan: Arie Kool: 06-46189982.

Uw bestelling bezorgen we in de ochtend van 25 mei (Alle data D.V.)
Vast bedankt voor uw bestelling!!

Kinderkampen in Oekraïne.