Correctie – Start bouwwerkzaamheden

In het vorige bericht was per abuis vermeld dat het officiële moment dinsdag 26 september is. Dit moet woensdag 27 september zijn.


Beste gemeenteleden,

Na een langdurige voorbereiding is daar ineens de start van de bouw van de pastorie en kosterwoning. Maandag en dinsdag zullen de bouwputten ontgraven worden onder begeleiding van de archeologen.

Woensdag 27 september hopen we te gaan heien. Rond 16.00 uur vindt een kort officieel moment plaats. Van harte nodigen wij u daarbij uit om aanwezig te zijn.

Daarna mag u de website en groepsapp in de gaten houden voor de planning mbt de zelfwerkzaamheid. We proberen binnen 4 weken tot en met de begane grondvloer gereed te zijn, zodat aannemer Van Wiggen medio week 44 kan starten met zijn werkzaamheden.

We zien uit naar een goede onderlinge samenwerking voor de realisatie van beide woningen.

De Nieuwbouwcommissie