Kerstgroetactie 2022

Bericht van de zendingscommissie:
Dit jaar worden er geen evangelisatiepakketten met kerstgroet via Friedenstimme verzonden: “In overleg met onze contactpersonen in het Oosten hebben we helaas moeten besluiten om geen Bijbel- of lectuurpakketten naar het werkgebied te sturen. Er is nog steeds een grote kans dat deze pakketten niet aankomen. Daarnaast kost het verzenden van een pakket op dit moment bijna € 20. Dat vinden wij een onverantwoord hoog bedrag, zeker wanneer de kans groot is dat het pakket helemaal niet aankomt. Wij vragen uw begrip daarvoor. Wij gaan ons bezinnen op de mogelijkheden om rond Pasen weer een lectuuractie te organiseren.”

Door Friedenstimme is wel een alternatieve kerstgroetactie opgezet: