Kinderclub

Mede naar aanleiding van de avonden met de heren Van Steensel en Dr. Klaassen over het “gemeente zijn”, hebben wij meerdere keren de vraag gehad of in de gemeente behoefte is aan een kinderclub. Uiteraard is de kinderclub niet ter vervanging van de zondagschool, maar meer een ontmoeting met invulling door de weeks.

De invulling van deze ontmoeting heeft een creatief karakter in de vorm van knutselen en spelletjes doen, maar ook het zingen van Bijbelse liederen, psalmen en vertellingen van Bijbelverhalen.

Op de kinderclub kunnen de kinderen van onze gemeente elkaar beter leren kennen. In eerste instantie denken we dan aan de kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

Voor het inventariseren of behoefte is in de gemeente voor een kinderclub, doen wij een klein onderzoek. Daarvoor zien wij graag de reactie van ouders tegemoet op onderstaande vragen. Het betreft ouders die nu of bij leven en welzijn in de toekomst kinderen hebben in deze doelgroep.

Uw reactie kunt u inleveren in de bus met kinderclub, in de hal van de kerk bij de crèche. Reageren kan ook via onderstaand formulier.

Wanneer de reacties zijn verzameld en geïnventariseerd, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen middels een nieuwsbrief.

Uw kerkenraad.


  1. Als er een kinderclub wordt opgericht, komen uw kinderen dan ook?

  2. Wat vindt u het meest geschikte tijdstip voor een kinderclub?

  3. Hoe vaak zou de kinderclub georganiseerd moeten worden?

  4. Bent u bereid deel te nemen aan de organisatie/leiding?

  5. Heeft u tips of ideeën voor de invulling van de kinderclub?.

  6. Heeft u andere vragen of opmerkingen?