Uitnodiging bevestigings-en intrededienst ds. W.E. Klaver (update)

De dienst zal gehouden worden in de Boazkerk, Rondo 325 te Sliedrecht en begint om 13.30 uur.

Alle gemeenteleden én allen die een uitnodiging hebben ontvangen zijn van harte uitgenodigd om de dienst in de Boazkerk bij te wonen. Er zijn voldoende zitplaatsen en we kunnen daarbij ook de geldende maatregelen in acht nemen. We hopen op uw komst! Voor parkeren kunt u de aanwijzingen van de parkeerwachters bij de kerk opvolgen. Daarnaast is deze dienst ook online via deze website en via de kerktelefoon te volgen.