ANBI

ANBI logo CGK Meerkerk

CGK Meerkerk heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI status wordt verplicht om op digitale wijze (dus: online) transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Naam:Christelijke Gereformeerde Kerk te Meerkerk
RSIN:820717757
Website:cgkmeerkerk.nl/over-ons/anbi
Telefoonnummer:0347-745000
E-mail:famburggraaf@kliksafe.nl
Adres:Lakerveld 165a
Postcode:4128 LH
Plaats:Lexmond

Open ‘Gegevens jaar 2014 CGK Meerkerk’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2015’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2016’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2017’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2018’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2019’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2020’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2021’
Open ‘CGK Meerkerk – staat van baten en lasten 2022’