Commissies

Activiteitencommissie

CGK Meerkerk activiteitencommissie - activiteitenmarkt

Als activiteitencommissie organiseren we iedere twee jaar de activiteitenmarkt. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld maaltijden met als doel de binding binnen de gemeente te vergroten en daarbij meteen wat geld voor de kerk bijeen te brengen.

Commissieleden

Jaap-Jan Aarnoudse
Wilbert van Dieren
Jan Donker
Bertine Kool

Bouwcommissie

Als bouwcommissie adviseren we de kerkenraad bij zaken die betrekking hebben op onderhoud of uitbreiding van gebouwen en terreinen. Tevens dragen we zorg voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen.

Als commissie vergaderen we drie keer per jaar, waarvan in één vergadering een opname van alle gebouwen en terreinen plaats vindt. Middels deze opname wordt het onderhoud gemonitord en verbeterpunten geïnventariseerd. Vrijwel alle onderhoud gebeurt door gemeenteleden.

Commissieleden

Wim den Hartogvoorzitter
Andre Baarssecretaris en vertegenwoordiger van kerkenraad
Kees den Hartog (jr.)
Hans Kool
Arie Kool

Evangelisatiecommissie

CGK Meerkerk evangelisatie - Evangelisatiefolder

Wanneer in het voorjaar het verenigingsleven stil komt te liggen, begint het evangelisatiewerk door langs de jachten te gaan die in Meerkerk aangemeerd liggen.
We doen dit werk op dit moment met 8 mensen op zaterdagmiddag. In het verenigingsgebouw beginnen we eerst met gebed. Daarna gaan we in tweetallen op pad. We nemen een mooie kleurrijke folder mee om aan de mensen te geven. Op de voorkant staat met grote rode letters: “Waar kan ik God vinden?”

Alles uit de folder citeren gaat niet. We proberen vooral een gesprek te krijgen. Soms kan de naam van een bootje de aanleiding zijn. Soms iets heel anders. Belangrijk is dat het zaad van het Evangelie gestrooid wordt. We wijzen daarom op de noodzaak van bekering, op Jezus Christus, de Zaligmaker. In Hem is er nog verwachting voor schuldige zondaren.
Achter op de folder staat een stukje over Meerkerk met een uitnodiging om onze kerkdiensten te bezoeken. Ook staan hier een aantal telefoonnummers vermeld en in verschillende talen de mededeling waar er Evangeliën te bestellen zijn. Als er belangstelling voor is, geven we een Evangelie, De Levensbron of een boekje van Bunyan.

Aan het einde van de middag wordt er in het verenigingsgebouw een kort verslag geschreven. Er wordt geëindigd met gebed. We vragen dan of God ons werk wil zegenen.

Commissieleden

Maarten den Hartogvoorzitter
Annette den Hartogsecretaresse
Nanda Baars
Martijn van Eijk
Wiepkje van Eijk
Dieneke den Hartog
Jan Mans
Wouter Molenaar
Egberta Streefkerk

Zendingscommissie

CGK Meerkerk Zendingscommissie

Als zendingscommissie steunen we het project in Taymir van Stichting ‘Friedensstimme’ in Rusland. We organiseren verschillende dingen. Elk jaar verzorgen we evangelisatiepakketjes met een kerstgroet die de gemeenteleden kunnen versturen naar gezinnen in Rusland. Daarnaast organiseren we elk jaar een zendingsavond in de kerk. Daarvoor worden verschillende sprekers uitgenodigd. Ook helpen we elke twee jaar mee met het organiseren van de activiteitenmarkt.
Verschillende kinderen uit de gemeente gaan iedere maand naar de leden van de gemeente met een zendingsbusje voor de zending van de kerk. Om hen te bedanken organiseren we in december een gezellige middag waarop ook het geld wordt geteld uit de zendingsbusjes.
En zo zijn er nog meer dingen te noemen, waaronder het organiseren van het kinderprogramma op de zendingsdag in Zeist.

Commissieleden

Kees den Hartogvoorzitter
Arnold van Es
Arie Kool
Wouter van Vuuren