Bouwcommissie

Bouwcommissie

Als bouwcommissie adviseren we de kerkenraad bij zaken die betrekking hebben op onderhoud of uitbreiding van gebouwen en terreinen. Tevens dragen we zorg voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen.

Als commissie vergaderen we drie keer per jaar, waarvan in één vergadering een opname van alle gebouwen en terreinen plaats vindt. Middels deze opname wordt het onderhoud gemonitord en verbeterpunten geïnventariseerd. Vrijwel alle onderhoud gebeurt door gemeenteleden.

Commissieleden

Wim den Hartog voorzitter
Andre Baars secretaris en vertegenwoordiger van kerkenraad
Kees den Hartog (jr.)
Hans Kool
Arie Kool