Evangelisatiecommissie

CGK Meerkerk evangelisatie - Evangelisatiefolder

Evangelisatiecommissie

Wanneer in het voorjaar het verenigingsleven stil komt te liggen, begint het evangelisatiewerk door langs de jachten te gaan die in Meerkerk aangemeerd liggen.
We doen dit werk op dit moment met 8 mensen op zaterdagmiddag. In het verenigingsgebouw beginnen we eerst met gebed. Daarna gaan we in tweetallen op pad. We nemen een mooie kleurrijke folder mee om aan de mensen te geven. Op de voorkant staat met grote rode letters: “Waar kan ik God vinden?”

Alles uit de folder citeren gaat niet. We proberen vooral een gesprek te krijgen. Soms kan de naam van een bootje de aanleiding zijn. Soms iets heel anders. Belangrijk is dat het zaad van het Evangelie gestrooid wordt. We wijzen daarom op de noodzaak van bekering, op Jezus Christus, de Zaligmaker. In Hem is er nog verwachting voor schuldige zondaren.
Achter op de folder staat een stukje over Meerkerk met een uitnodiging om onze kerkdiensten te bezoeken. Ook staan hier een aantal telefoonnummers vermeld en in verschillende talen de mededeling waar er Evangeliën te bestellen zijn. Als er belangstelling voor is, geven we een Evangelie, De Levensbron of een boekje van Bunyan.

Aan het einde van de middag wordt er in het verenigingsgebouw een kort verslag geschreven. Er wordt geëindigd met gebed. We vragen dan of God ons werk wil zegenen.

Commissieleden

Maarten den Hartog voorzitter
Annette den Hartog secretaresse
Martijn van Eijk
Wiepkje van Eijk
Wim van der Ham
Dieneke den Hartog
Jan Mans
Egberta Streefkerk