Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Predikant
ds. W.E. Klaver (voorzitter)
Ouderlingen
Br. M. J. den Hartog (tweede voorzitter)
Br. D. de Bruin (scriba)
Br. A. Baars (tweede penningmeester)
Br. A. J. van Meeuwen
Diakenen
Br. A. Burggraaf (eerste penningmeester)
Br. A. J. Hoegee (voorzitter diakenen)
Br. P. Kool
Br. B. Pellikaan

Consulent
Ds. K. Visser

Komende kerkenraadsvergaderingen