Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Predikant
vacant (voorzitter)
Ouderlingen
Br. M. J. den Hartog (tweede voorzitter)
Br. D. de Bruin (scriba)
Br. A. Baars (tweede penningmeester)
Br. A. J. van Meeuwen
Diakenen
Br. A. Burggraaf (eerste penningmeester)
Br. A. J. Hoegee (voorzitter diakenen)
Br. P. Kool
Br. B. Pellikaan

Consulent
Ds. W.A. Capellen

Komende kerkenraadsvergaderingen