Wat geloven wij

Iedere zondag komen mensen van allerlei leeftijden twee keer samen in ons kerkgebouw. We vormen een christelijke gemeente behorend bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. In dit kerkgebouw staat voorin een preekstoel waar een geopende Bijbel ligt. Dit is kenmerkend voor de belangrijke plaats die de Bijbel tijdens de kerkdiensten inneemt. Waarom? Omdat de Bijbel het Woord van God is, het is een persoonlijke boodschap van God aan mensen. Daarnaar luisteren wij tijdens de kerkdiensten. Daarnaast bidden we en zingen we met elkaar.


Wie is God?

We geloven dat God de Schepper is van de aarde en het heelal. Wie raakt niet onder de indruk van de prachtige schepping als hij bijvoorbeeld in de Alpen is en de majesteitelijke bergen ziet of in ons land let op dat prachtige kwikstaartje dat zo frank en vrij over de weilanden zweeft? God is ook de Schepper van uw en ons leven. Als u probeert na te gaan hoe ons lichaam functioneert, dan staat uw verstand toch ook wel eens stil?! We geloven dat God zo machtig is om dit alles te scheppen.


Wat zegt de Bijbel over deze God?

Dat Hij dus de Schepper is. Maar ook dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde heeft gezonden. Waarom was dat nodig? Dan moeten we terug naar het begin van de wereldgeschiedenis: de mens leefde in het paradijs in volmaakte harmonie met God, met elkaar en met de dieren. Echter dat is niet zo gebleven. De mens is ongehoorzaam geweest aan Gods gebod. Dit wordt zonde genoemd. Daardoor kwam er ook straf op de zonde, namelijk de dood. U en wij zullen eens sterven. En nu heeft God in Zijn liefde Jezus Christus naar de aarde gezonden. Waarom? Om ook te sterven. Niet omdat Hij Zelf zonde had gedaan, maar om in de plaats van zondaren de straf te dragen. Een ieder die in deze Jezus gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven (Johannes 3: 16). Dit is een kerntekst in de Bijbel.

Als u dus in Hem leert geloven zult u na het sterven eeuwig leven en in de hemel bij God zijn.

Hoe kunnen we dat leren? Dat gebeurt door het werk van Gods Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat we Gods Woord gaan begrijpen, en leren geloven en leven zoals God dat bedoeld heeft!

Wilt u meer weten over deze God en de Bijbel? Neem contact met ons op en bezoek eens een kerkdienst. U bent hartelijk welkom op zondag om 9.30 uur of om 18.30 uur aan de Tolstraat 47 te Meerkerk.