Catechisatie

Groepen

DoelgroepDatum + tijd
Catechisatie 12 t/m 14 jaarmaandagavond om 18:30u
Catechisatie 15 t/m 17 jaarmaandagavond om 19:15u
Catechisatie 17 jaar en oudermaandagavond om 20:15u

Huiswerk maandag 20 december

Het huiswerk voor Deo Volente maandag 20 december is het gedeelte ‘Om te leren’ op bladzijde 8 van het catechisatieboekje. Daar staat het volgende:

Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke kerk?
– Dat de Zoon van God uit het hele menselijk geslacht Zich een gemeente vergadert door Zijn Geest en Woord. Deze gemeente is één in het ware geloof.

Wat versta je onder ‘de gemeenschap der heiligen’?
– Gemeenschap met Christus- Gemeenschap met elkaar
(Uit: Zondag 21 vraag & antwoord 54-55)

Belijdeniscatechisatie

Met de belijdeniscatechese wordt het Kort Begrip behandeld. Dat is een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus. Doel van de belijdeniscatechisatie is het komen tot geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Voor het seizoen 2019-2020 wordt de belijdeniscatechisatie gegeven door br. Benschop in de consistorie van CGK Ameide.

Huwelijkscatechisatie

Huwelijkscatechisatie wordt gegeven aan stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn. We komen samen in de pastorie en bespreken verschillende onderwerpen zoals: Bijbelse gegevens over het huwelijk, aspecten uit het huwelijksformulier, seksualiteit, communicatie en huisgodsdienst. I.v.m. de vacante periode is er nog geen huwelijkscatechisatie gepland.

Komende catechisatieavonden