Verder naar bericht
CGK Meerkerk

Catechisatie

Catechisatie

Groepen

Doelgroep Datum + tijd
Catechisatie 12 t/m 14 jaar maandagavond om 18:30u
Catechisatie 15 t/m 17 jaar maandagavond om 19:15u
Catechisatie 18 jaar en ouder maandagavond om 20:15u
CGK Meerkerk - Catechismus

Catechisatie

Op de meeste maandagavonden wordt er catechisatie gegeven door kand. S.M. Buth in het verenigingsgebouw. Zie de agenda voor de data.

Huiswerk 16 maart 2020

Groep 1 (12-14 jr)

We hebben het gehad over Jozua.
1. Welke bemoediging en welke opdracht krijgt Jozua van de Heere? Zie Joz. 1: 5b-6.
2. Met welk ‘wapen’ heeft Jozua de stad Jericho ingenomen (Jozua 6:1-7 en Hebreeën 11:30).
3. Hoe kun je uit Jozua 8:30-35 afleiden dat Jozua een getrouwe opvolger van Mozes is geweest?
4. Wat zijn zogeheten ‘vrijsteden’? Zie Jozua 20: 1-6.

Groep 2 (15-17 jr)

1. Waarom moeten we ons gebed afsluiten met om Jezus’ wil?
2. Lees 1 Johannes 5:14-15. Leg in eigen woorden uit wat je hier leest.
3. Hoe kun je weten wat ‘bidden naar Zijn wil is’?
4. Vergelijk Jakobus 1:6-7 met Markus 11:23. Leg het verschil uit tussen de verzen.
5. Wat leert Abraham ons over de juiste gebedshouding? Zoek op: Gen. 18:27.

Groep 3 (18 jr. en ouder)

1a. Lees vraag en antwoord 53 van de H.C. (zondag 20).
1b. Wat wordt er over de goddelijkheid van de Heilige Geest gezegd?
1c. Waarom is dat ook vandaag belangrijk om te blijven belijden?
1d. Wat is het doel wanneer je de Heilige Geest ontving in je hart?
2. Lees Dordtse Leerregels III/IV, paragraaf 3. Waarom is de werking van de Heilige Geest onmisbaar?
3. Lees Dordtse Leerregels III/IV, paragraaf 6. Waardoor kunnen mensen niet zalig worden en waardoor wel?
4. In Dordtse Leerregels III/IV, paragraaf 11 komen twee werkingen van de Heilige Geest naar voren. Welke twee?

Belijdeniscatechisatie

Met de belijdeniscatechese wordt het Kort Begrip behandeld. Dat is een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus. Doel van de belijdeniscatechisatie is het komen tot geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Voor het seizoen 2019-2020 wordt de belijdeniscatechisatie gegeven door br. Benschop in de consistorie van CGK Ameide.

Huwelijkscatechisatie

Huwelijkscatechisatie wordt gegeven aan stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn. We komen samen in de pastorie en bespreken verschillende onderwerpen zoals: Bijbelse gegevens over het huwelijk, aspecten uit het huwelijksformulier, seksualiteit, communicatie en huisgodsdienst. I.v.m. de vacante periode is er nog geen huwelijkscatechisatie gepland.

Komende catechisatieavonden