Jeugdvereniging ‘Jehova Nissi’ (+16)

Voor wie?

Wij zijn een betrokken groep jonge mensen van 16 tot circa 23 jaar, met wie we leerzame en serieuze Bijbelstudies hebben. Maar ook een samenhorige groep die actief, en sportief de onderlinge band wil verstevigen en op constructieve wijze wil bijdrage aan de opbouw van onze hele kerkelijke gemeente.

Waar en wanneer?

Elke drie weken op zondagavond na de kerkdienst ontmoeten wij elkaar. De activiteiten en uitjes worden één keer in de twee maanden georganiseerd op de vrijdag of zaterdagavond.

Wat doen we op een verenigingsavond?

Na een bak koffie met wat daarbij, georganiseerd door de inleider van die avond, beginnen we de avond met zingen en gebed. Na de mededelingen lezen we een Bijbelgedeelte naar aanleiding van het onderwerp van de avond. Veelal werken wij met schetsen van het LCJ. Na de inleiding, die door één van de leden wordt gemaakt, gaan we de bijbehorende vragen bespreken in groepen. Het in groepen bespreken van de vragen geeft openheid en eerlijkheid naar elkaar. Voordat we de avond afsluiten met zingen en dankgebed, worden de vragen die niet beantwoord zijn, of de overgebleven vragen plenair behandeld. Doel van de avonden is, met elkaar Gods Woord te onderzoeken en te ontdekken wie wijzelf zijn en Wie de HEERE wil zijn voor hen die zichzelf als zondaar kennen.
Naast dat de JV leden zelf een inleiding maken, worden ook regelmatig gemeenteleden uitgenodigd een inleiding te houden omtrent een bepaald onderwerp, beroep of ambt.

Andere activiteiten?

Als enthousiaste en actieve JV organiseren wij ook een aantal andere activiteiten. Voor ontspanning maar ook met inspanning voor bijvoorbeeld goede doelen. Zo hebben wij de jaarlijkse autowasdag voor het aanzuiveren van onze kas, paasmaaltijd met de ouderen van onze gemeente, spelletjesavond met onze ouderen, opening- en sluitingsavond van het seizoen met de jonge jeugdvereniging en de gezamenlijke kerstviering met andere verenigingen uit onze gemeente. Hoogtepunt is wel het jaarlijkse JV weekend. In het weekend voor de herfstvakantie gaan we van vrijdagavond tot maandagmorgen op pad. Tijdens dat weekend wordt een thema behandeld, vaak met ondersteuning van externe inleider. We bezoeken de lokale kerk waarbij een preekbespreking hoort met de jongeren van die gemeente. Daarnaast is er heel veel ruimte voor gezellige, samenbindende en serieuze gesprekken. Sinds een aantal jaren gaan we met enkele jongeren van de gemeente een aantal dagen skiën in de Alpen. Kortom, de JV is een actieve vereniging die graag serieus bezig is.

Bestuursleden

Andre Baarsleiding
Marco Tanisleiding
Vacantleiding
Joëlle het Lamsecretaris
Klaas Benschop penningmeester
Naomi Baars
Dieke het Lam
Esther de Bruin