Jonge Jeugdvereniging ‘Deo Juvante’ (-16)

Voor wie?

De Jonge Jeugdvereniging is voor alle jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar. Van harte welkom, ook voor de eerste keer!

Waar en wanneer?

Onze verenigingsavonden zijn op de woensdagavond, één keer in de twee weken in het verenigingsgebouw. Voor data zie de agenda hieronder.

Wat doen we op een verenigingsavond?

Één van de leidinggevenden opent de avond. Daarna leest één van de JJV-leden een inleiding voor over een schets van het LCJ die thuis door hem of haar is voorbereid. Aansluitend bespreken we vragen uit de schets in drie groepen. Na de pauze doen we met elkaar een activiteit.
Tijdens de avonden staan twee dingen centraal. We denken na over Gods Woord en wat Hij tot ons te zeggen heeft. Ook is er ruimte voor vragen rondom het christelijke geloof waar we zelf mee lopen. Naast het nadenken over ook veel tijd voor gezelligheid wat voor de binding van onze groep zorgt.

Andere activiteiten

In de herfst- en voorjaarsvakantie staat er een gezellige avond gepland. We gaan dan bijvoorbeeld bowlen, zwemmen of schieten met luchtbuksen.
In het voorjaar gaan we naar het LCJ Jeugdappel. Daar wordt ’s morgens een thema behandeld. ’s Middags doen we een sportieve activiteit.
Ook hebben we samen met de JV een aantal activiteiten in een jaar. Het seizoen begint met een startavond en eindigt met een afsluitingsavond waarop door de JV activiteiten worden verzorgd.
Samen met alle andere verenigingen hebben we elk jaar een kerst- en paasavond.

Leiding

Anne Roos den Hartog
Jan-Willem den Hartog
Jacco Kok
Bertine Kool