Jeugdmentoraat

Elke jongere uit onze gemeente die de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs maakt, mag meedoen met het jeugdmentoraat. Op school krijgt elke jongere een mentor die alle jongeren in het oog houdt en een aanspreekpunt is. Binnen onze gemeente kijkt een mentor speciaal en extra naar de jongere om.

Hieronder wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe dat in onze gemeente vorm gegeven wordt.

Doel
Het doel van het mentoraat is om met alle jongeren van de gemeente actief contact te onderhouden en ook de betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente te vergroten.

Waarom
Op deze manier zullen de jongeren merken dat ze erbij horen. Voor een jongere is het belangrijk GEZIEN te worden. De mentoren dragen daar een steentje aan bij. En we hopen ook dat jongeren leren inzien dat de gemeente waardevol voor hen is en vooral dat zij de Heere nodig hebben in hun leven en dat zij dus niet bij de kerk en de Heere vandaan gaan, maar Hem leren kennen door Zijn Woord.

Inhoud
De mentor zal met zijn jongere(n) contact onderhouden. Het is de bedoeling dat de mentor een band opbouwt met de jongere. Een band opbouwen betekent dat je elkaar leert kennen en steeds beter leert kennen. Dit gebeurt door mee te leven in blijde en verdrietige dagen en door activiteiten te doen met de jongeren.

Elk jaar is er met de jongeren en de mentoren een gezamenlijke startavond aan het begin van het winterseizoen. Verder zal elke mentor op zijn of haar manier invulling geven aan het mentoraat, elke mentor is immers weer anders. Het mentoraat loopt door tot de jongere 18 jaar wordt.

Wie
Mentoren zijn belijdende leden van de gemeente. Het kunnen jongere of oudere gemeenteleden zijn, echtparen of singles. Belangrijk is dat een mentor een hart heeft voor jongeren, een luisterend oor, gevouwen handen en een afhankelijke houding van de Heere.

Een mentor is geen hulpverlener, opvoedingsdeskundige of een pastoraal werker, maar een gewoon gemeentelid dat oog heeft voor de jongere. Belangrijk is om te beseffen dat de mentor in geen enkel geval de taak van ouders overneemt. Het is wel belangrijk dat er een goede verhouding is tussen de ouders en de mentor. De mentor zal altijd proberen de band tussen kind en ouders te versterken.

Tot slot
Door het instellen van het mentoraat hopen wij dat de band met de gemeente onder Gods zegen versterkt wordt met als doel de eer van de Heere en het heil van jongere en oudere gemeenteleden.

Commissie

Arnold en Gerda van Es-Noorloos
Kees en Cora den Hartog-ter Maaten