Preekbespreking

De predikant heeft naast de catechisatie ook contact met de jeugd van de gemeente door middel van preekbesprekingen op de zondagavond. Er zijn per jaar drie preekbesprekingen voor de +12 jeugd en eveneens drie preekbesprekingen voor de +16 jongeren. Voor de data zie de agenda. De predikant stelt vragen op naar aanleiding van de die dag gehouden preek of preken, die eerst in groepjes en later plenair worden besproken. De leiding van de verenigingen is op die avonden ook aanwezig.

Komende preekbesprekingen