Zondagsschool ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden’

Voor wie?

De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen zijn hartelijk welkom.

Waar en wanneer?

Vrijwel iedere zondag aansluitend aan de morgendienst, in drie verschillende leeftijdsgroepen in de zalen van de kerk.

De zondagsschool duurt tot 12.15 uur.

Groep 1 tot en met 3 vormen samen de ‘kleine groep’, juf Lies en juf Arinda geven hier leiding aan. Juf Annette en juf Corine geven leiding aan de middengroep (groep 4 tot en met 6) en meester het Lam en juf Joanne geven leiding aan de kinderen van groep 7 en 8.


Er is geen zondagsschool in de zomer- en kerstvakantie, na de viering van het Heilig Avondmaal, op eerste Paas- en Pinksterdag en na een belijdenisdienst. Voor de duidelijkheid is in de agenda van deze site (ook hieronder) te zien wanneer er zondagsschool is.

Hoe ziet een zondagsschooluur eruit?

De geleerde psalm wordt gezongen. Kinderen mogen zeggen waarvoor er gebeden moet worden. Zo vragen ze te bidden voor hun zieke opa, de vluchtelingen enz. Soms hebben kinderen behoefte te vertellen wat ze die week meegemaakt hebben. Na het gebed worden de geleerde psalm en tekst overhoord. Deze psalm en tekst leren de kinderen thuis vanuit de roosters van het LCJ. De punten en plaatjes worden uitgedeeld. De punten kunnen de kinderen opsparen voor een boek dat ze zelf mogen uitkiezen. De plaatjes kunnen in een album geplakt worden. Er wordt geld opgehaald dat gebruikt wordt voor de aanschaf van het beloningsmateriaal, kerstfeestviering enz. Daarna wordt er eventueel een stukje voorgelezen uit een kinderboek, bijvoorbeeld een zendingsverhaal. Vervolgens wordt de psalm gezongen die de kinderen de volgende week moeten leren en deze wordt uitgelegd. Dan is het tijd om terug te vragen waar de vorige week over is verteld en de kinderen horen vervolgens de nieuwe Bijbelse vertelling. Na die tijd mogen ze nog vragen stellen naar aanleiding van de vertelling en er wordt een bijpassende psalm of een lied gezongen. Er wordt geëindigd met gebed.
Het zaad mag gestrooid worden in de kinderharten met het gebed dat God Zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig Zijn verbond zal gedenken.

De gespaarde punten kunnen de kinderen inleveren voor een boek. Een boek voor jonge kinderen kost ongeveer 100npunten, de boeken staan in de zondagsschoolkast en kunnen na het zondagsschooluur  worden uitgekozen. Oudere kinderen moeten iets meer punten inleveren voor een boek (120 of meer). Zij kiezen hun boek van een lijst waarna het boek wordt besteld.

Andere activiteiten?

Een hoogtepunt in het zondagsschoolleven is het Kerstfeest. Hier wordt lang van te voren naar toegeleefd en voor geoefend. Er wordt een declamatorium gemaakt. Zo worden psalmen en liederen aangeleerd en elk kind krijgt iets om op te zeggen.
Op het Kerstfeest horen de kinderen en alle aanwezigen een Bijbelse vertelling en een vrij verhaal, het declamatorium wordt ten gehore gebracht en de kinderen die de daarop volgende zomer de zondagsschool hopen te verlaten, worden toegesproken. Zij krijgen een zakbijbel en de gemeente zingt hen een psalm toe. Alle kinderen van de zondagsschool krijgen een boek, een zak snoep en een sinaasappel. Andere kinderen in de kerk krijgen ook nog wat.

Eens in de twee jaar wordt er mee gedaan aan de actie van het LCJ. De opbrengst is voor de helft voor het LCJ en voor de andere helft voor een goed doel. De kinderen kunnen dan vaak iets verkopen.

Ook is er jaarlijks een kinderappel waar een groot deel van de zondagsschoolkinderen naartoe gaat.

Leidinggevenden

Gerard het Lamvoorzitter
Annette den Hartogsecretaresse
Lies Pellikaanpenningmeesteresse
Arinda Donk
Corine van Meeuwen
Joanne Molenaar