Jongerenkring ‘Bij de Bron’

‘Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht (psalm 36: 10)’.

Voor wie?

Voor iedere volwassene die de 40 nog niet is gepasseerd! Kunnen we jou hieronder scharen dan is de jongerenkring vast iets voor jou! De jongerenkring is namelijk een bijbelstudiekring voor leden tot 40 jaar.

Wanneer en waar?

We komen in de periode van september tot en met april iedere drie weken bij elkaar op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw.

Wat doen we allemaal op een verenigingsavond?

Op deze avonden staat het Woord van God centraal. Daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid en onderlinge ontmoeting. Eén van de leden houdt een inleiding aan de hand van een boekje dat we behandelen. Daarnaast houden we één of twee keer per jaar een inleiding over een vrij onderwerp. Naar aanleiding van de inleiding zingen we enkele psalmen en liederen met elkaar. Daarna is er een pauze, waarin je met elkaar kunt bijkletsen. Na de pauze gaan we vragen over het onderwerp in kleine groepjes behandelen en denken we met elkaar na over wat Gods Woord ons te zeggen heeft.

Andere activiteiten?

We sluiten met elkaar het seizoen af met een gezellig samenzijn. We organiseren dan een barbecue of een andere activiteit.

Meer weten?

Nog nooit langs geweest? Gewoon eens doen! Je bent van harte welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.

Samenstelling bestuur

Wilma Donkervoorzitter
Martijn Hazenboomvoorzitter
Joanne Molenaarsecretaresse
Hans van Dierenpenningmeester
Mart-Jan Dekkeralg. bestuurslid