Overige activiteiten

Crea

In onze gemeente hebben we zo’n vier keer per jaar een crea ochtend en/of avond. Dan komen we als dames van de gemeente bij elkaar om samen iets creatiefs te doen. Jonge moeders nemen hun kinderen mee die volop de gelegenheid hebben om te spelen. Het is tot nu toe steeds goed gelukt om elke keer iets leuks te verzinnen. De gezelligheid verhoogt de onderlinge saamhorigheid in de gemeente! We hebben één keer per jaar ook samen een high tea. De data van de crea bijeenkomsten vindt u in de agenda. Van iedereen wordt een kleine vergoeding gevraagd om materialen te kunnen inkopen. Het is bedoeld voor jong en oud! U bent welkom!

Contactpersonen

Ina Blokland
Arjanne Donker
Wiepkje van Eijk
Coby de Gans
Joanne Molenaar

Komende activiteiten

[ai1ec view=”agenda” cat_id=”24″ display_filters=false]

Lidmatenkring

Eén of twee keer per jaar wordt er een lidmatenkring gehouden. Deze avonden zijn bedoeld voor de belijdende leden van de gemeente. Een gemeentelid houdt dan een inleiding die na de pauze besproken wordt. Hierdoor kunnen we als belijdende leden ons verdiepen in Gods Woord. Daarnaast is het, naast de verenigingen, een extra mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

Komende activiteiten

[ai1ec view=”agenda” cat_id=”23″ display_filters=false]